Phỏng vấn nhà quản lý

Năm 2011 – 2012 

STT Tác Giả Tên Bài Trang Số

Năm

1 Nguyễn Tiến Dĩnh Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 2 2 2012
2 Phạm Viết Muôn Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là góp phần ổn định kinh tế vĩ mô 8 4 2012
3 Nguyễn Đăng Thành Chất lượng là nền tảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 2 11 2012
4 Đinh Duy Hoà Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là cái gốc của cải cách hành chính 75 6 2011

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>