Lễ khai giảng 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 tại tỉnh An Giang

Thực hiện các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia: Số 913/QĐ-HCQG về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang.

Ngày 04/4/2019, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, các đơn vị phối hợp tổ chức khai giảng hai lớp bồi dưỡng, đến dự và phát biểu khai giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Chương trình học tập của lớp được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Theo đó, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề và 02 chuyên đề báo cáo. Nội dung chương trình thuộc 03 nhóm kiến thức cơ bản: Kiến thức chung; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng. Để đánh giá kết quả học tập, học viên sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận tình huống quản lý và 01 chuyến đi thực tế. Ngoài ra, học viên sẽ được nghe báo cáo về đặc điểm quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Lớp học tổ chức tại tỉnh An Giang đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi lễ, Thừa uỷ quyển của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cảm ơn sự tin tưởng, phối hợp của Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang và khẳng định: Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực – với bề dày 60 năm xây dựng phát triển, với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ cao sẽ luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, các địa phương. TS. Đặng Thành Lê cũng đề nghị Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh Biên tạo điều kiện để lớp học hoàn thành nhiệm vụ, các Thầy cô giáo tích cực giảng dạy, truyền dạt kiến thức, kinh nghiệm và các học viên tích cực, tập trung học tập để đạt được kết quả cao./.

Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.