NCS PHẠM VĂN TÁC BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỚI ĐỀ TÀI “QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ”

Ngày 16 tháng 3 năm 2014, tại Học viện Hành chính Quốc gia, nghiên cứu sinh Phạm Văn Tác (Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Bộ Y tế) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: Quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế, mã số 62 34 82 01, trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Tác đã hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của GS.TS Đinh Văn Tiến và TS Nguyễn Khắc Hùng.

Luận án của NCS Phạm Văn Tác có một số đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn như sau:

Về lý luận:

– Luận án đã phân tích và làm rõ các khái niệm công cụ như: quản lý, quản lý nhà nước, cán bộ chuyên khoa sau đại học, quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học;

– Luận giải đươc các yêu cầu về năng lực của từng loại cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế;

– Phân tích và làm rõ cơ sở lý luận quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế, làm rõ các nội dung quản lý nhà nước và phân tích các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước đội ngũ này;

– Nghiên cứu chọn lọc những nội dung quan trọng về quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế ở một số nước trên thế giới để rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt nam, từ đó làm phong phú thêm cơ sở lý luận và xây dựng mô hình mới về quản lý nhà nức đội ngũ này ở nước ta trong hoàn cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.

Về thực tiễn: 

– Luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế, từ đó chỉ ra những thành công và hạn chế trong quản lý nhà nước đội ngũ này, đồng thời phân tích được các nguyên nhân gây ra các hạn chế đó;

– Luận án đã nhận diện được nhu cầu xã hội đối với đội ngũ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế, đưa ra các định hướng trong quản lý nhà nước đội ngũ này, từ đó đề xuất được 9 giải pháp có tính hệ thống và toàn diện nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế ở nước ta trong thời gian tới. Trong đó, các giải pháp được đánh giá cao là: i) giải pháp xây dựng mô hình mới về quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế gắn bó giữa năng lực cán bộ với đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề (sử dụng cán bộ) trong điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, hướng tới hội nhập quốc tế; ii) giải pháp xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học gắn với đào tạo, tuyển chọn và sử dụng; iii) giải pháp xây dựng đề án cung cấp bác sĩ giỏi cho các bệnh viện tuyến huyện.

 

Những ý kiến phản biện, trao đổi của thành viên hội đồng và các nhà khoa học dự lễ bảo vệ luận án đều hướng đến kết luận: Quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế là đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; NCS Phạm Văn Tác có kiến thức chắc chắn về khoa học quản lý công, có hiểu biết sâu sắc về thực trạng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y tế; NCS đã thực hiện luận án một cách nghiêm túc, độc lập; kết quả nghiên cứu góp phần cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế – lực lượng quan trọng quyết định chất lượng khám chữa bệnh; luận án có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực quản lý hành chính công và việc hoạch định chính sách ở lĩnh vực y tế; một số giải pháp NCS đề xuất trong luận án nếu vận dụng trong thực tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phần bảo vệ của NCS Phạm Văn Tác trước Hội đồng được đánh giá cao, thể hiện NCS là người có tâm huyết và bản lĩnh khoa học.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Văn Tác do GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Học viện, làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu Đạt, trong đó có 06 phiếu đánh giá luận án đạt chất lượng Xuất sắc.

Dự lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Văn Tác có GS.TS Đinh Văn Tiến và TS Nguyễn Khắc Hùng, tập thểhướng dẫn khoa học; Ban Giám đốc, Lãnh đạo khoa Sau đại học (Học viện Hành chính) – đại diện cơ sở đào tạo; GS.TS. NGND Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện cơ quan công tác của NCS, đông đảo các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Y học và Quản lý Hành chính công; các NCS chuyên ngành Quản lý Hành chính công và gia đình, bạn bè của NCS.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:


TS Hoàng Mai – Đại diện cơ sở đào tạo –
công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Tác.


GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch Hội đồng, điều khiển phiên họp.


PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, Thư kí Hội đồng,
công bố lý lịch khoa học và điều kiện bảo vệ luận án của NCS Phạm Văn Tác.


NCS Phạm Văn Tác trình bày kết quả nghiên cứu


NCS Phạm Văn Tác tặng hoa thầy giáo hướng dẫn – GS. TS Đinh Văn Tiến


GS.TS. NGND Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện cơ quan công tác của NCS phát biểu


GS.TS. NGND Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện cơ quan công tác của NCS
– tặng hoa GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch Hội đồng.


GS.TS. NGND Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện cơ quan công tác của NCS –
tặng hoa NCS Phạm Văn Tác.

(Sau Đại học)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>