Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải đến dự và phát biểu tại Lễ bàn giao Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 123/2002/QĐ-TTg ngày 19-9-2002 của Thủ tướng Chính phủ việc việc chuyển Học viện Hành chính Quốc gia và Bộ Nội vụ, Lễ bàn giao Học viện Hành chính Quốc gia và Bộ Nội vụ đã được tổ chức long trọng tại Học viện Hành chính Quốc gia ngày 18-10-2002.

Đến dự buổi lễ, có Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung, Thứ trưởng Đặng Quốc Tiến, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều và cán bộ lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Nội vụ; Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Ngọc Hiến cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, công chức và đại diện học viên, sinh viên thuộc Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định những thành tích của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm qua, nhất là trong bốn năm gần đây. Việc chuyển Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ không phải do Học viện không thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kì mới, theo phương hướng cải cách hành chính mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Quyết định chuyển Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ chính là thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lại bộ máy Chính phủ, sắp xếp lại các cơ quan ngang bộ cũng như cơ quan thuộc Chính phủ, giảm bớt đầu mối trực thuộc Chính phủ, trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Chuyển Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ là quyết định hợp lý và sáng suốt, tạo điều kiện phát huy sức mạnh của Học viện Hành chính Quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của bộ máy chính quyền, bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương trong thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong quá trình thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới xuốt 16 năm qua, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, thu được những thắng lợi có ý nghĩa hết sức quyết định trong qúa trình xây dựng đất nước, tạo tiền đề để chuyển sang một thời kì mới, thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đồng thời, Thủ tướng cũng nêu rõ nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho bộ máy chính quyền, bộ máy hành chính nhà nước trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp, thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Theo Thủ tướng Phan Văn Khải, bộ máy hành chính nhà nước của chúng ta hiện nay có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn nhiều khuyết tật, yếu kém, chưa mang tính chuyên nghiệp; còn không ít cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành chưa thành thạo công việc. Ngoài ra, trong bộ máy hành chính nhà nước còn có những cán bộ, công chức mang nặng tính quan liêu, nhũng nhiễu dân, không có trách nhiệm đầy đủ đối với nhân dân. Một bộ phận cán bộ, công chức thoái hoá, biến chất, tham nhũng, làm cho nhân dân bất bình.

Thủ tướng khẳng định, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, cần phải đào tạo một đội ngũ cán bộ, công chức chính quy, chuyên nghiệp và gần gũi với nhân dân. Bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở phải trở thành một bộ máy hành chính chuyên nghiệp, một bộ máy có kĩ năng quản lý nhà nước theo pháp luật, một bộ máy hành chính mà cán bộ, công chức nhà nước hết lòng phục vụ dân, được dân ủng hộ. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Học viện Hành chính Quốc gia cần phải phấn đấu và góp phần thực hiện.

Học viện Hành chính Quốc gia cần đào tạo những cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong tương lai theo một yêu cầu mới, theo đó, từ cán bộ, giảng viên của Học viện đến học viên, sinh viên đang học tập tại Học viện – những cán bộ, công chức hành chính sau này, phải thể hiện là những cán bộ, công chức gương mẫu, những cán bộ, công chức của dân, hiểu biết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hết lòng lo cho dân chứ không phải là đào tạo ra những cán bộ, công chức hành chính để làm quan, để hà hiếp dân, để nhũng nhiễu dân, bởi vì điều đó là trái với lý tưởng, mục đích và bản chất của chế độ ta… Chúng ta quản lý nhà nước theo pháp luật chính là để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm ăn chính đáng, tạo điều kiện thực hiện được những quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, để xây dựng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng căn dặn cán bộ, giảng viên của Học viện cần phải học tập những kinh nghiệm tốt về đào tạo công chức ở nhiều nước, trong nhiều thời kì khác nhau và khuyến khích, động viên các giảng viên của Học viện đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài để trang bị thêm những kiến thức và kinh nghiệm của các nước có nền hành chính phát triển, phục vụ công cuộc xây dựng nền hành chính của nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là, chúng ta nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước nhưng chính là để thực hiện ở Việt Nam. Do đó, cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế của Việt Nam, căn cứ vào điều kiện lịch sử, văn hoá và quá trình hình thành bộ máy nhà nước của chúng ta, gắn liền với lịch sử của Đảng ta, của dân tộc ta để xây dựng một nền hành chính ở Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta; có như vậy, chúng ta mới có một bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có đội ngũ cán bộ, công chức hành chính đủ phẩm chất, năng lực, kĩ năng tác nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để đào tạo một thế hệ cán bộ, công chức hành chính tương lai đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới, ngay trong quá trình đào tạo tại Học viện, các giảng viên cần phải rèn luyện cho học viện, sinh viên về ý thức chủ động học tập, nghiên cứu, gắn lý thuyết với thực tiễn, nắm vững và cập nhật được các nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và hiểu biết sâu sắc thực tế, tránh kiểu học sách với, lý thuyết đơn thuần.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng mong rằng việc chuyển Học viện Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ sẽ là điều kiện để Học viện mạnh lên, tiếp tục đoàn kết, nhất trí và phát huy hơn nữa vai trò trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng những lớp cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp bước và phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, công chức đi trước.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>