hinh 4-2

Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Sáng ngày 08/3/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt và nói chuyện chuyên đề “Liệu pháp tinh thần gia tăng nội lực – cân bằng cuộc sống”...