13a

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023. Hòa trong không khí náo nứ...