2

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 15 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến) mở phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu....

Chiều ngày 29/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 15 năm 2023 theo loại hình thức bồi ...
3

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến) tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 27/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng...
2

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 11 năm 2023

Sáng ngày 20/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 11 năm 2023 ...