10x

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2/2024. Tham d...