Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học gồm ba phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Ban:           1. Cơ cấu của Ban Quản lý đào tạo Sa...

Giới thiệu về Ban QLĐT Sau Đại Học

  THÀNH LẬP: Tiền thân là Khoa Sau đại học được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện, ngày 11 tháng 04 năm 2018 Giám đốc học viện ra QĐ số 1...