Tập thể cán bộ và người lao động Tạp chí Quản lý nhà nước

TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I. THÀNH LẬP Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/01...

Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới

  NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Thị Thu Hương Trường Chính sách công Lý Quang Diệu 78 1 2 Trần Thị Ngà Trường Cao học Chính sách công – Đại học Tokyo (GraSPP) 84 2 3 Nguyễ...

Tình huống quản lý

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Thị La Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 96 4 2 Trịnh Thị Thu Hương – Ngô Thị Kim Dung – Đinh Thị An Về tình huống: Câu chuyện đình làng...

Phỏng vấn nhà quản lý

Năm 2011 – 2012  STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Tiến Dĩnh Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 2 2 2012 2 Phạm Viết Muôn Tái cơ cấu...

Những vấn đề chung

  NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2 2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ...

Hành chính doanh nghiệp

NĂM 2012 – 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Viết Lộc – Trần Minh Hoàng Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 98 4 2013 2 Nguyễn Ngọc Bảo Chủ t...

Giới thiệu văn bản

  STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Đại Hải Những nội dung mới của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 72 3 2010 2 Trịnh Tuấn Những nội dung cơ bản của Luật Viên chức 75 2 2011 3 Lê Thanh B...

Giới thiệu sách

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Anh Nga Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì 85 1 2 Trần Thanh Xuân Phát triển khoa học và công nghệ. Một số kinh nghiệm của thế giới 101 2 3 Nguyễn Thanh...