13

Khai mạc trọng thể Hội nghị EROPA – 2014

Chiều ngày 20/10/2014, Lễ khai mạc Hội nghị của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) đã tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dự Lễ khai mạc Hội nghị có sự hiện diện của...
IMG_0482 (2)

Phiên họp toàn thể Hội nghị EROPA – 2014

Sáng ngày 20/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, phiên họp toàn thể của Hội nghị EROPA – 2014 với chủ đề “Hành chính công và Quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực và...
New_IMG_7005 (2)

Cuộc họp lần thứ 60 Ban Điều hành Hội nghị EROPA

Chiều ngày 19/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ban Ðiều hành Hội nghị EROPA 2014 đã tiến hành cuộc họp lần thứ 60. Nội dung cuộc họp nhằm thống nhất các vấn đề trọng tâm trong khuôn ...