Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

Tap the Tap chi

THÀNH LẬP:

Căn cứ pháp lý:

Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt động báo chí số 150/GP-BVHTT ngày 17/4/2001 của Bộ Văn hóa -Thông tin (Nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Tạp chí là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Hành chính (theo Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia).

Toà soạn Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Ngày 01/6/2003, thành lập Ban Biên tập theo Quyết định số 326/QĐ-HCQG và Ban Thư ký – Trị sự theo Quyết định số 327/QĐ-HCQG ngày 22/5/2003 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí đã 2 lần tăng kì xuất bản để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và bạn đọc:

+ Từ tháng 01- 1993 đến tháng 12-1994: 3 tháng/số. (Từ số 01 – 08).
+ Từ tháng 01-1995 đến tháng 12-1997: 2 tháng/số. (Từ số 09 – 26).
+ Từ tháng 01-1998 đến nay : 1 tháng/số. (Từ số 27 – 216).
Tính đến tháng 01 – 2014, Tạp chí đã xuất bản được 216 số, từ 32 trang mỗi cuốn khi mới xuất bản, đến nay tăng lên 80 – 100 trang.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tạp chí Quản lý nhà nước luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ công cuộc cải cách hành chính nhà nước nói riêng và cải cách nhà nước nói chung. Tạp chí liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản 12 số Tạp chí/năm đúng kì hạn, đảm bảo định hướng nội dung và kế hoạch đã được Giám đốc Học viện Hành chính phê duyệt hàng năm.

         Về nội dung: Tạp chí chú trọng mở rộng các chuyên trang, chuyên mục các bài viết theo đúng định hướng, kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công cuộc cải cách hành chính nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước với những gợi mở hướng nghiên cứu mới phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là cải cách nền hành chính nhà nước. Phản ánh kịp thời kết quả cải cách nền hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và ở tất cả các cấp chính quyền, địa phương; giới thiệu kinh nghiệm tốt trong cải cách hành chính của các bộ, ngành và chính quyền địa phương và của các nước trên thế giới.

Trong các chuyên mục, Tạp chí luôn quan tâm giới thiệu, đăng tải những kiến nghị về phương pháp, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực như quan liêu, cửa quyền, tham nhũng cả về lý luận và thực tiễn.

        Về hình thức: Tạp chí đã có sự cải tiến trang bìa từ màu sắc, hình ảnh đến cách thức trình bày; các trang bên trong được trình bày bố cục rõ ràng, đảm bảo tính nghiêm túc, tính thẩm mỹ, trang nhã, hài hoà.

Nhìn chung, Tạp chí Quản lý nhà nước trong những năm qua đã đạt chất lượng tốt cả nội dung và hình thức, được các cộng tác viên và bạn đọc đông đảo trong cả nước đánh giá cao, trân trọng tìm đọc bởi tính hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập, giảng dạy cũng như hoạt động của các đối tượng ở các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Ngoài ra, Tạp chí cũng tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo, các khoá học chuyên đề, các khoá tập huấn nghiệp vụ báo chí – xuất bản…

Với tinh thần đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện Hành chính, tập thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Quản lý nhà nước dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nào cũng đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động đó đã được lãnh đạo Học viện ghi nhận, được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng phần thưởng xứng đáng cho tập thể và các cá nhân của Tạp chí.

+ Đối với tập thể:

–   Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Quyết định số 638 ngày 28/9/2002.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 20/7/1999).

– Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam (năm 2001).

–  Bằng khen có thành tích trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia theo Quyết định số 57/2002/QĐ-HCQG-KT ngày 04/02/2002.

–  Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ năm 2000-2002 của Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương theo Quyết định số 28/2002/QĐ-ĐUK ngày 25/10/2002.

–  Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 10 năm (1993-2003) của Ban Tư tưởng – Văn hoá theo Quyết định số 290/2003/QĐ-TTVH ngày 06/01/2003.

–   Bằng khen đã góp phần tích cực công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong 10 năm (1993-2003) của Bộ Văn hoá – Thông tin theo Quyết định số 178/2003/QĐ-BVHTT ngày 24/4/2003.

–  Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2006 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam

–  Cờ thi đua năm 2007 – 2008 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

–  Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình tham gia tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Hành chính (29/5/1959 – 29/5/2009) của Giám đốc Học viện Hành chính theo Quyết định số 640/QĐ-HVHC ngày 16/4/2009.

+ Đối với cá nhân:

– 1 cán bộ được Huân chương Lao động hạng Ba

– 3 cán bộ được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện vì thành tích 15 năm liên tục công hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển Học viện.

– 1 cán bộ được Huy chương vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

– 2 cán bộ được Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.

– 5 cán bộ được Bằng khen của Giám đốc Học viện vì thành tích 5 năm liền đạt danh hiệu Lao động giỏi.

– 3 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Học viện 2 năm liên tục.

– 2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (cấp bộ).

– 1 cán bộ được Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>