Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 38/2023

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 02/12/2023, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 38/2023.

z4935821455333_d6becbcc2dd14f6c96bde1c302baee74

Toàn cảnh buổi lễ.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 38/2023.

Tại Lễ khai giảng, ThS. Trần Quang Trung đã công bố Quyết định số 5608/QĐ-HCQG ngày 25/11/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 38/2023 tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Thực hiện chủ chương của Đảng về công tác cán bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 101 và Nghị định số 89 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu đó Học viện Hành chính Quốc gia đã thường xuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nhiều cấp độ khác nhau.

z4935821562044_f95227df83b523bea08a554253e3a5b4

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

z4935821523682_764bb0775d2739887ea044d05600f2cf

Đồng chí Vũ Thái Dương, Phó Vụ trưởng, Tổng cục thuế đại diện các học viên phát biểu.

Phạm Hải Long

 

Comments are closed.