ThongBao

Thông báo về chương trình học thạc sĩ QL HCC khóa 16

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 09/KT&ĐCLGD Về việc biên soạn đề thi hết môn thạc sĩ quản lý hành chính công khóa 16 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...
timthumb_CKJX

Lần đầu áp dụng nộp hồ sơ cấp hộ chiếu online

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thông báo, ngoài việc cấp tại địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị cấp hộ chiếu từ 10 người trở lên sẽ được Phòng...