THÔNG BÁO CHUNG

Danh sách thí sinh tham dự thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 29/6/2020 đến hết 12/7/2020 – Buổi sáng: Bắt  đầu từ 7h30 phút; – Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 phút. Địa điểm: – Thi sinh bốc thăm đề tại phòng 204 nhà A; – Thi sinh thực hành giảng dạy (đối với giảng viên); phỏng vấn đối với các vị…