Hướng tới kỉ niệm 35 năm thành lập Khoa hành chính học

Khoa HCH-35 năm phát triển

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHOA HÀNH CHÍNH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2016

THƯ NGỎ

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khoa Hành chính học
thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (26/9/1981 – 26/9/2016)

 

               Kính gửi:  –  Quí cơ quan, đơn vị
                                –  Quý thầy, cô giáo, công chức, viên chức, người lao động trong Học viện;
                               – Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã và đang học tập, nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn của khoa Hành chính học

 

Kể từ ngày thành lập (26/9/1981), Khoa Hành chính học đã trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Đến nay Khoa đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính công và chính sách công tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Thành tích hoạt động của tập thể Khoa trên các mặt được ghi nhận qua những danh hiệu thi đua yêu nước như: Bằng khen cho tập thể lao động xuất sắc 5 năm liền (2002 –  2007) của Giám đốc Học viện Hành chính; Bằng khen của Giám đốc Học viện chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010; Cờ thi đua Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2009; Huân chương lao động hạng 3 năm 2011, tập thể lao động xuất sắc 5 năm 2011-2015 và nhiều giấy khen, bằng khen.

Những thành tích đạt được trên đây là do sự phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa Hành chính học, sự ủng hộ nhiệt tình của lớp lớp sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, sự đồng hành của các khoa, ban trong Học viện cùng các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương.

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong 35 năm qua, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện, Khoa Hành chính học tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập khoa vào hồi 8h30 ngày 25/8/2016 tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quí vị đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về dự Lễ kỷ niệm.

Để Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp, Khoa Hành chính học rất mong nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Khoa Hành chính học, phòng 315 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 043.8359302.

Xin trân trọng kính báo!

 

                                                                                                    TM BAN TỔ CHỨC
                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

Comments are closed.