Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 1/2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 23/3/2024, tại Hội trường lớn, Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 1/2024. Lễ Khai giảng được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

LIO09479 - Copy

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng.

Dự Lễ Khai giảng có ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

LIO09423 - Copy

ThS. Trần Quang Trung công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 1670/QĐ-HCQG ngày 21/3/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2024 cho 107 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

LIO09447 - Copy

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

LIO09474 - Copy

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng.

LIO09403 - Copy

ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

LIO09399 - Copy

Quang cảnh Lễ Khai giảng.

Như Ngọc, NAPA Media

Comments are closed.