Nghiên cứu – trao đổi

NĂM 2013

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

1 Lương Minh Việt Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập toàn diện và toàn cầu hoá 3 1
2 Nguyễn Đình Sơn Kinh tế Việt Nam sau 6 năm gia nhập WTO 8 1
3 Trần Thị Trang Phát triển các khu công nghiệp ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 14 1
4 Cao Minh Công Bản chất đạo đức của nền hành chính nhà nước 18 1
5 Hà Quang Thanh Phong cách quản lý của nền hành chính phục vụ 23 1
6 Đoàn Thị Hoà Liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ quan tuyển dụng – một hướng đào tạo mới ở Việt Nam hiện nay 27 1
7 Đoàn Văn Dũng Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – cách tiếp cận theo chức danh và vị trí việc làm 30 1
8 Mai Hữu Thỉnh

 

Về xây dựng khung năng lực trong đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta 35 1
9 Nguyễn Văn Bốn Quản lý luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam – thực trạng và định hướng trong thời gian tới 40 1
10 Hà Văn Hoà Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường biển Việt Nam 45 1
11 Lưu Kiếm Thanh Hiệu quả xã hội của quản lý nhà nước 26 2
12 Nguyễn Hữu Khiển Tuyển dụng công chức ở Việt Nam qua thi tuyển hiện nay 32 2
13 Nguyễn Huy Quang Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân 37 2
14 Võ Kim Sơn Vận động hành lang và mâu thuẫn lợi ích trong quá trình vận động hành lang 41 2
15 Nguyễn Thị Ngọc Lan Thách thức trong việc vận dụng quản lý công mới vào cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 47 2
16 Đinh Duy Hoà -

Võ Thị Hải Minh

Dịch vụ công và những vấn đề đặt ra trong cải cách ở Việt Nam 52 2
17 Bùi Thanh Nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin – bước tiến mới trong quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam 56 2
18 Phan Đình Nguyên Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ở nước ta 60 2
19 Trương Quốc Việt Yêu cầu về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán và khả năng tham gia đối với hoạt động hành chính nhà nước 41 3
20 Nguyễn Đình Sơn Góp phần nâng cao văn hoá pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 46 3
21 Trần Tiến Quân Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở nước ta hiện nay 51 3
22 Ngô Thành Can Quy trình đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức 55 3
23 Nguyễn Thị Thu Cúc Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định tại địa phương 60 3
24 Nguyễn Phước Nga Thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lực công an nhân dân 65 3
25 Nguyễn Thị Hồng Hải Một số vấn đề về hành chính phát triển 9 4
26 Đặng Khắc Ánh Cải cách hành chính trong bối cảnh đối mới hệ thống chính trị 14 4
27 Nguyễn Thị Phượng Một số vấn đề cải cách tổ chức đối với hệ thống Toà án nhân dân 19 4
28 Hoàng Thị Tú Oanh Yêu cầu thực tiễn cần thí điểm mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 24 4
29

Tạ Quang Ngọc

Vị trí, tính chất của cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân ở nước ta hiện nay 30 4
30 Trương Quốc Chính Vai trò của logic học đối với hoạt động quản lý và yêu cầu trang bị kiến thức logic học cho nhà quản lý 36 4
31 Lương Thu Thuỷ Phân cấp quản lý đầu tư công giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam hiện nay 41 4
32 Phùng Văn Hiền Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cho giáo dục đại học bằng vốn ODA – thực trạng và giải pháp 47 4
33 Nguyễn Quang Vỹ Phân loại các hình thức cung ứng hàng hoá, dịch vụ công – cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách, pháp luật 53 4
34
Nguyễn Thị Thanh Bình
Trách nhiệm của Nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh 58 4
35 Đoàn Kim Thêu Một số kết quả sau 25 năm thu hút vốn FDI ở Việt Nam 63 4
36 Huỳnh Văn Thới Bàn về định hướng phát triển của khoa học hành chính Việt Nam 33 5
37 Nguyễn Thị Vân Hương Luân chuyển cán bộ – một giải pháp hiệu quả làm thay đổi cá nhân và tổ chức 37 5
38 Nguyễn Thị Hồng Hải Từ quản lý nguồn nhân lực truyền thống sang quản lý nguồn nhân lực chiến lược trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay 41 5
39 Nguyễn Hồng Chuyên Vai trò của cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn 46 5
40 Nguyễn Văn Hậu Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 51 5
41 Đinh Thị Minh Tuyết Một số quy định đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 55 5
42 Phạm Thành Nam “Nhóm lợi ích” và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 60 5
43 Huỳnh Thái Ngọc Từ thực tiễn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 66 5
44 Đinh Thị Hải Yến Tái cấu trúc nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới chính sách tài khoá ở Việt Nam 69 5
45 Đỗ Thuận An Quản lý nhà nước đối với bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 73 5
46 Nguyễn Đức Thắng Một số giải pháp trong xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay 78 5
47 Lương Thanh Cường Luận bàn về kiểm soát quyền lực nhà nước 15 6
48 Nguyễn Hữu Hải -

Đào Thị Thanh Thuỷ

Về chế độ thủ trưởng trong mô hình chính quyền đô thị 20 6
49 Bùi Thị Ngọc Mai – Phùng Thanh Liêm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước – xét từ góc độ lý luận và pháp luật Việt Nam 25 6
50 Nguyễn Thị Vân Hạnh Khoảng cách quyền lực – một chiều cạnh của văn hoá quản lý 31 6
51 Đinh Văn Tiến -

Thái Vân Hà

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới 36 6
52 Đặng Thị Minh Phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 41 6
53

Nguyễn Thị La – Chu Thị Khánh Ly

Nâng cao hiệu quả của hoạt động phát ngôn công vụ 45 6
54 Nguyễn Thị Lê Thu Về pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 49 6
55 Nguyễn Ngọc Thao – Nguyễn Thị Thái Hưng Một số vấn đề về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 54 6
56 Nguyễn Huy Hoàng Tăng cường vai trò phản biện xã hội trong quản lý vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản nhà nước 60 6
57 Tạ Thị Hương Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam – những bất cập và khuyến nghị 65 6
58
Nguyễn Khánh Bình
Một số vấn đề về chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay 68 6
59 Mai Hữu Bốn Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 73 6
60 Nguyễn Văn Hanh Những thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam 76 6
61 Lê Quốc Lý An sinh xã hội và những trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam 8 7
62 Nguyễn Hoàng Anh Luận bàn về văn hoá quyền lực 12 7
63 Nguyễn Minh Phương – Nguyễn Huyền Hạnh Vấn đề phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương ở nước ta hiện nay 15 7
64 Dương Quang Tung Mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp cho Việt Nam 20 7
65 Lý Thị Huệ -

Đặng Văn Luận

Đạo đức công chức trong nền công vụ ở nước ta hiện nay 25 7
66 Phạm Thị Hương Từ việc lấy phiếu tín nhiệm, nghĩ về công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ trong tình hình mới 30 7
67 Lê Văn Hoà Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 35 7
68 Hoàng Thị Bích Loan Nâng cao hiệu quả đầu tư công – góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 41 7
69 Hoàng Thị Thu Hồng Quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ sự nghiệp công 46 7
70 Nguyễn Mạnh Hùng Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở nước ta hiện nay 51 7
71 Đinh Thị Hải Yến Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách – những vấn đề đặt ra và giải pháp 54 7
72 Phan Tiến Ngọc Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ở Việt Nam 59 7
73 Hoàng Văn Phương Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch y Từ 64 7
74 Trần Văn Giao Bảo hiểm y tế ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 67 7
75 Phí Mạnh Cường Tăng cường quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại điện tử 71 7
76 Văn Tất Thu Hệ thống công vụ theo vị trí việc làm và những vấn đề đặt ra khi áp dụng vào Việt Nam 3 8
77 Trương Quốc Việt Hành chính công và lãnh đạo công trong giai đoạn hiện nay 9 8
78 Trần Kim Cúc Pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở ở Việt Nam 15 8
79 Cao Quốc Hoàng Xây dựng và thực thi chính sách công góc nhìn từ khoa học chính sách 19 8
80 Nguyễn Văn Tiếc Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước 24 8
81 Phạm Văn Phong Phát huy vai trò của cơ quan thanh tra ở Việt Nam hiện nay 29 8
82 Lương Văn Tuấn Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm 33 8
83 Huỳnh Khắc Điệp Một số vấn đề pháp lý về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 38 8
84 Hà Công Hải Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục đại học ngoài công lập 44 8
85
Nguyễn Ngọc Long
Quản lý nhà nước đối với đào tạo sau đại học ngành Y – thực trạng và giải pháp 49 8
86 Phạm Xuân Thu Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay 53 8
87 Trần Thị Bảo Khanh Công tác quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chiến lược trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 57 8
88 Nguyễn Thị Hồng Hải – Trần Việt Dũng Những vấn đề của khủng hoảng tài chính và một số khuyến nghị 61 8
90 Phùng Thị Phong Lan Những bất cập trong hoạt động chứng thực hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 65 8
91 Vũ An Dân Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch 69 8
92 Phạm Hồng Thái Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 8 9
93 Bùi Thị Ngọc Mai Thiết lập chế độ thủ trưởng nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 13 9
94 Bùi Thị Thuỳ Nhi Một số vấn đề về kinh tế học trong quản lý công 19 9
95 Lê Thị Bích Thuận Phát triển nguồn nhân lực quản lý văn hoá ở nước ta hiện nay 25 9
96 Vũ Duy Duẩn Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước 29 9
97 Đặng Hoàng Linh Đánh giá nợ công Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý nợ công hiệu quả 35 9
98 Trịnh Thị Thu Hương Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế Việt Nam và những vấn đề cần hoàn thiện 40 9
99 Phạm Đức Chính Xác lập định hướng căn bản trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam 45 9
100 Nguyễn Quang Sáng Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay 51 9
101 Vương Thanh Thuý Quản lý nhà nước đối với các vụ việc “vỡ tín dụng đen” – yêu cầu và pháp luật điều chỉnh hiện hành 55 9
  102 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hiệu quả tác động của chính sách kinh tế đến hoạt động của các doanh nghiệp 58 9
  103 Nguyễn Thị Thu Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích phát triển văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam 63 9
  104 Phạm Thị Vui Một số vấn đề về chính sách xuất bản ở nước ta hiện nay 68 9
  105 Võ Thị Nga Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng ngoài công lập 73 9
  106 Lưu Kiếm Thanh Quản lý bằng tri thức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời đại mới 3 10
  107 Lương Thanh Cường Làm rõ một số nội dung trong hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân 8 10
  108 Nguyễn Thị Hạnh Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước hiện nay 13 10
  109 Nguyễn Thanh Giang Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay 18 10
  110 Vũ Duy Yên Những tố chất và phẩm chất cần có đối với người lãnh đạo trong cơ quan hành chính 21 10
  111 Nguyễn Thị Hồng Hải – Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Một số vấn đề về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong khu vực công 25 10
  112 Nguyễn Hoàng Hiển Quá trình chính sách công – nhìn từ thực tiễn của Việt Nam 31 10
  113 Nguyễn Thị Hải Vân Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tái cấu trúc nền kinh tế 37 10
  114
Nguyễn Thị Thu Hà
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình trong thu hồi đất nông nghiệp 43 10
  115 Nguyễn Kim Quý Bình đẳng giới và công tác phụ nữ ở Việt Nam hiện nay 47 10
  116 Cao Tuấn Anh Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm thời kỳ hội nhập và toàn cầu hoá 51 10
  117 Bùi Nguyên Hùng Bảo hộ quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 56 10
  118 Đỗ Thuận An Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ – thực trạng và giải pháp 61 10
  119 Kim Ngọc Anh Một số vấn đề về nguồn nhân lực phát thanh – truyền hình Việt Nam 66 10
  120 Nguyễn Thị Lan Anh Về công tác văn thư, lưu trữ hiện nay 69 10
  121 Phùng Hữu Phú Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý – thách thức và những cơ hội 3 11
  122 Trần Thị Thanh Thuỷ Lãnh đạo công – sứ mệnh và các giá trị then chốt 7 11
  123 Bùi Ngọc Hiền Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện 13 11
  124 Nguyễn Thị Lê Đổi mới hoạt động thanh tra trong các trường đại học thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ 17 11
  125 Hoàng Thị Hoài Hương Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh 21 11
  126 Nguyễn Văn Hậu Tổ chức sự kiện trong cơ quan nhà nước theo chuẩn mực văn hoá 26 11
  127 Nguyễn Thế Mạnh Một số giải pháp nhằm đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện nay 30 11
  128 Lương Minh Việt – Trương Thị Thu Hiền Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra và giải pháp 36 11
129 Nguyễn Văn Chiến Quan hệ giữa năng lực hoạch định chính sách và vấn đề phát triển kinh tế ở nước ta 41 11
130 Nguyễn Thị Thu Hoài Đánh giá chung các giải pháp ứng phó khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 của các nước và bài học kinh nghiệm 46 11
131 Đặng Minh Tuấn Về bản Hiến pháp mới năm 2013 3 12
132 Nguyễn Thị Hồng Hải – Phan Anh Hồng Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước – vận dụng vào định hướng cải cách bộ máy nhà nước ở Việt Nam 9 12
133 Đào Văn Minh Kết hợp pháp luật với đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay 15 12
134 Nguyễn Quốc Sửu Về tham nhũng và đạo đức công vụ 19 12
135 Nguyễn Thị Ngọc Lan -

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Mô hình chính quyền địa phương tự quản và khả năng vận dụng vào cải cách bộ máy hành chính nhà nước của Việt Nam 23 12
136 Nguyễn Chí Thành Phân tầng thu nhập ở Việt Nam và một số kiến nghị về chính sách 28 12
137 Nguyễn Thị Thu Phong cách lãnh đạo – yếu tố quan trọng trong xây dựng văn hoá tổ choc 33 12
139 Giáp Thị Yến Một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay 37 12
140 Nguyễn Đình Bắc Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới 40 12
141 Phạm Ngọc Hương Quỳnh Tham nhũng trong quản lý thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam 44 12
142 Trần Thanh Lâm Thực hiện Redd+ góp phần phát triển tài nguyên rừng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 49 12
143 Nguyễn Thị Hạnh Phát triển quỹ đầu tư tín thác bất động sản – một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản 53 12
144 Vũ Văn Thành Đẩy mạnh hoạt động công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới 57 12
145 Chu Xuân Khánh Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập 61 12
146 Nguyễn Thị Hạnh Công đoàn Học viện Hành chính quốc gia trước yêu cầu của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 65 12
147 Bùi Đức Minh Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên phát triển vững mạnh cùng Học viện 69 12

NĂM 2012

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

1 Đặng Minh Tuấn Sửa đổi Hiến pháp Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và toàn cầu hoá 42 1
2 Chu Văn Hưởng Đổi mới nhận thức về phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp ở nước ta hiện nay 48 1
3 Nguyễn Thế Mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam – bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị 52 1
4 Nguyễn Thị Hồng Hải Những thách thức trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay 8 2
5 Văn Tất Thu Về xây dựng chính sách trọng dụng và tôn vinh đối với cán bộ khoa học xã hội 13 2
6 Nguyễn Thị Thu Hoài Từ khủng hoảng nợ công trên thế giới bàn về vấn đề nợ công của Việt Nam 18 2
7 Đặng Khắc Ánh Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm – những khó khăn và kiến nghị 22 2
8 Vũ Duy Yên Xác định những kỹ năng “mềm” của người lãnh đạo, quản lý trong quản lý hành chính nhà nước 27 2
9 Nguyễn Việt Trung Đào tạo nghề cho nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế 31 2
10 Đường Vinh Sường Phát triển làng nghề trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 36 2
11 Nguyễn Quốc Hùng Quản lý di sản văn hoá ở nước ta hiện nay – những vấn đề cần quan tâm 41 2
12 Nguyễn Thị Phượng Tham nhũng trong hoạt động công vụ – những vấn đề đặt ra 46 2
13 Nguyễn Hữu Khiển Khoa học hành chính trong hệ thống các khoa học xã hội 11 3
14 Phạm Văn Minh Một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 16 3
15 Trần Đình Thắng – Lê Thị Hồng Về vấn đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 21 3
16 Hoàng Vĩnh Giang Về các tiêu chí để xác định chính quyền “gần dân” 25 3
17 Hoàng Thị Tú Oanh – Đặng Thanh Mai Những vấn đề đặt ra trong thí điểm xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện 30 3
18 Nguyễn Thị La Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 35 3
19 Ngô Thị Kim Dung Một số biện pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp cơ sở trong quá trình thực thi công vụ 39 3
20 Nguyễn Đức Học Tăng cường vai trò cựu chiến binh trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh niên 44 3
21 Bùi Huy Tùng Phát huy vai trò của thanh niên trong các cơ sở giáo dục đại học 47 3
22 Trần Thị Sáu Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên trong trường trung học phổ thông 50 3
23 Phạm Thị Huệ Tham nhũng trong khu vực tư – cách nhìn và giải pháp phòng, chống 54 3
24 Đinh Văn Mậu Công vụ từ góc nhìn văn hoá 13 4
25 Vũ Đức Đán Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 16 4
26 Lương Thanh Cường Sự tham gia của xã hội vào tiến trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam 21 4
27 Hoàng Mai Xây dựng cơ chế phản hồi của người sử dụng dịch vụ công trên địa bàn cấp xã 25 4
28 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền nông thôn ở Việt Nam hiện nay 28 4
29 Nguyễn Ngọc Thao Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước 33 4
30 Nguyễn Thị Thu Hà Để tái cấu trúc hiệu quả các tập đoàn kinh tế nhà nước 37 4
31 Hoàng Thị Bích Loan Quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 39 4
32 Nguyễn Quang Vỹ Doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công – các tiêu chí xác định 44 4
33 Phạm Thị Hồng Điệp – Bùi Đình Viên Thu hút, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác ở Việt Nam 49 4
34 Nguyễn Minh Ngọc – Nguyễn Trọng Hiếu Một số vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bất động sản 53 4
35 Nguyễn  Văn Phong Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình sửa đổi Hiến pháp và xây dựng chính quyền hiện nay 8 5
36 Trần Văn Phòng Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay 14 5
37 Nguyễn Văn Hậu Quy hoạch cán bộ – biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính nhà nước 18 5
38 Nguyễn Bá Chiến Bàn về cơ chế hoạt động nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước 21 5
39 Hoàng Thị Hoài Hương Tình trạng chậm thay đổi trong hệ thống công vụ ở Việt Nam – nguyên nhân và giải pháp 25 5
40
Hoàng Sỹ Kim
Về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 30 5
41 Nguyễn Mạnh Hùng Tái cấu trúc nền kinh tế trên cơ sở sử dụng tiềm năng và lợi thế của nông nghiệp nước ta 35 5
42
Nguyễn Thị Kim Oanh – Trần Thị Ngà
Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam  – thực trạng và giải pháp 38 5
43 Đặng Thị Minh Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam 43 5
44 Nguyễn Thị Thuỷ – Hoàng Minh Thơ Công tác nghiên cứu khoa học trong tác trường đại học, cao đẳng – thực trạng và giải pháp 47 5
45 Trần Thanh Lâm Tăng cường quản lý tài nguyên nước dưới lòng đất – yêu cầu bức thiết hiện nay 50 5
46 Tạ Văn Việt Vai trò quản lý nhà nước trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay 55 5
47 Trịnh Xuân Thắng Báo chí với công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam 7 6
48 Nguyễn Hữu Khiển – Giang Thanh Nghị Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hiện nay 12 6
49 Bùi Huy Khiên Tiền đề để xây dựng một chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả 16 6
50 Lê Văn Điệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu lực, hiệu quả và minh bạch 22 6
51 Phạm Thị Hương Vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa đặc trưng của văn hoá hành chính và cách ứng xử văn hoá trong các cơ quan, công sở hành chính 26 6
52 Phạm Thị Minh Thuỷ Sự cần thiết hợp nhất hai đạo luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 30 6
53 Nguyễn Thị Thu Cúc Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản trị địa phương 33 6
54 Nguyễn Minh Tâm Xây dựng khung năng lực lãnh đạo phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam 36 6
55 Nguyễn Thị Phương Lan Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động 40 6
56 Nguyễn Sỹ Tá Một số giải pháp về cơ chế tài chính cho hệ thống nhà khách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước 44 6
57 Phạm Thị Hải Hà Việt Nam cam kết xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em 47 6
58 Nguyễn Hồng Trường Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đảm bảo dinh dưỡng quốc gia 51 6
59 Ngô Thị Hải Anh Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị 6 7
60 Trần Quốc Việt Tư tưởng, quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay 11 7
61 Nguyễn Minh Tuấn Việc thôi giữ chức, từ chức và miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 16 7
62 Đào Thị Ái Thi Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo theo vị trí việc làm 20 7
63 Nguyễn Xuân Hưng Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay 23 7
64 Vũ Duy Duẩn Tăng cường vai trò của giải quyết khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước 27 7
65 Nguyễn Văn An Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công sở hiện nay 30 7
66 Trần Thị Bích Ngọc Nâng cao chất lượng ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật cấp bộ 33 7
67 Trần Thu Nga Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh – thực trạng và giải pháp 37 7
68 Vũ Tiến Dũng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công 41 7
69 Vũ Thị Thu Hằng Quản lý nhà nước đối với vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA tại Việt Nam 46 7
70 Nguyễn Hoàng Tăng cường quản lý nhà nước nhằm phòng, chống in sách lậu 51 7
71 Nguyễn Hải Bằng Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam 54 7
72 Nguyễn Bá Chiến -Bùi Huy Tùng Bàn thêm về kiểm soát quyền lực nhà nước với việc sửa đổiHiến pháp năm 1992 2 8
73 Bùi Huy Khiên Đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực để xây dựng một chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả 7 8
74 Trần Thị Hương Huế Khung năng lực – các nguyên tắc và quy trình xây dựng 10 8
75 Chu Thị Khánh Ly Ảnh hưởng của phong cách người lãnh đạo đến việc xây dựng văn hoá công sở 13 8
76 Phạm Thị Quỳnh Hoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay 17 8
77 Phạm Thị Thu Thuỷ Đổi mới chế độ tiền lương đối với công chức hành chính 22 8
78 Nguyễn Minh Lợi Một số giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn hiện nay 25 8
79 Nguyễn Hồng Nhung -Lê Thị Tố Nga Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công ở bộ phận “Một cửa” cấp huyện 29 8
80 Nguyễn Huy Hoàng Bàn về loại bỏ cơ chế thứ bậc và lồng ghép trong quản lý ngân sách xã 35 8
81 Trần Minh Tuấn - Ngô Vĩnh Khương Những diễn biến trái chiều của thị trường bất động sản Việt Nam và các giải pháp quản lý 40 8
82 Nguyễn Đức Học Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay 45 8
83 Trần Sơn Hà Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 50 8
84 Nguyễn Thanh Tuấn – Nguyễn Danh Vinh Thực hiện dân chủ trong điều kiện cải cách hành chính và thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 10 9
85 Võ Kim Sơn Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức – một thách thức của cải cách hành chính Việt Nam hiện nay 14 9
86 Nguyễn Minh Phương Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức ở nước ta hiện nay 19 9
87 Trần Đình Thắng Hoàn thiện chế độ công vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại 23 9
88 Ngô Thành Can Phát triển năng lực lãnh đạo thông qua tăng cường chỉ số cảm xúc 27 9
89 Nguyễn Cúc Hoàn thiện nội dung và cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với đất đai 32 9
90 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 37 9
91 Đinh Minh Dũng Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn cấp huyện 42 9
92 Hoàng Minh Khôi Khái niệm người chưa thành niên và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong các văn bản pháp luật hiện nay 46 9
93 Nguyễn Lê Quang Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 51 9
94 Nguyễn Thế Mạnh Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 57 9
95 Lê Ngọc Đức Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay 62 9
96 Phùng Đức Hiệp Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế trang trại phục vụ xây dựng nông thôn mới 65 9
97 Lê Quốc Lý Chính sách tài khoá ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp 14 10
98 Lương Thanh Cường Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 18 10
99 Lương Thu Thuỷ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam 23 10
100 Nguyễn Thái Thanh Nợ công và quản lý nợ công ở nước ta hiện nay 28 10
101 Lê Văn Hoà Thẩm quyền ban hành và thực thi chính sách công ở Việt Nam 33 10
102 Nguyễn Quang Vỹ -Phạm Thị Minh Huế Phân loại doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công – cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách, pháp luật 38 10
103 Nguyễn Sỹ Tá Một số vấn đề bất cập trong quản lý chi tại hệ thống các nhà khách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước 42 10
104 Hoàng Thị Hoài Hương Xây dựng văn hoá, đạo đức và lối sống tiên tiến trong thời kỳ mới 45 10
105 Nguyễn Thuỳ Anh Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và vai trò của nam giới trong ứng phó với bạo lực gia đình hiện nay 49 10
106 Lê Thanh Bình Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp 8 11
107 Nguyễn Hữu Khiển Một số vấn đề về phân tích chính sách công 13 11
108 Hoàng Sỹ Kim – Đỗ Thị Kim Tiên Xoá bỏ cơ chế nhà đầu tư tự thoả thuận để có đất thực hiện dự án 16 11
109 Nguyễn Vũ Hoàng Tăng cường vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý chi tiêu công 21 11
110 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thay đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả chi tiêu công – từ góc độ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 26 11
111 Nguyễn Thị Thái Hưng - Nguyễn Ngọc Thao Hiệu quả đầu tư công nhìn từ góc độ rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 30 11
112 Bùi Đức Hiển Về quyền tham gia quản lý nhà nước của nhân dân ở Việt Nam 35 11
113 Nguyễn Thị Hồng Hải Hoàn thiện quá trình đánh giá công chức ở Việt Nam dựa trên kết quả thực thi công việc 40 11
114 Phạm Đức Chính Chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong nền kinh tế thị trường 45 11
115 Văn Tất Thu Về phân công và tổ chức khoa học lao động trong lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ 2 12
116 Hoàng Mai Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm đẩy mạnh phân cấp giữa chính quyền trung ương và địa phương tại Việt Nam 7 12
117 Nguyễn Thị Kim Anh Bàn về sự kế thừa và phát triển trong xây dựng chế độ công chức ở Việt Nam 12 12
118 Nguyễn Thanh Tuấn Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý đối với các vấn đề xã hội 15 12
119 Nguyễn Đình Bắc Vai trò của quân đội nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở hiện nay 19 12
120 Nguyễn Tuấn Phong Phát huy vai trò của Bộ đội biên phòng trong quản lý nhà nước về biên giới quốc gia 23 12
121 Nguyễn Văn Trường Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam 27 12
122 Lê Xuân Tùng Phân vùng chức năng trong quản lý vùng ven biển 30 12
123 Đinh Minh Sơn – Đỗ Hoàng Vương Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 33 12
124 Ngô Văn Trân Đạo đức Phật giáo góp phần xây dựng và bảo tồn những giá trị đạo đức, văn hoá của dân tộc Việt Nam 37 12
125 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 41 12

 

NĂM 2011

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

1 Lê Dương Quang Công nghiệp Việt Nam trước thềm của thập kỷ mới 19 1
2 Hồ Trung Thanh Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc – Thực trạng và giải pháp 23 1
3 Phùng Đức Hiệp Tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng nông thôn mới 27 1
4 Nguyễn Thế Mạnh Nhìn lại 20 năm hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển ở Việt Nam 32 1
5 Trần Hữu Nam Công tác thi đua – khen thưởng từ góc nhìn cải cách hành chính nhà nước 38 1
6 Lê Trọng Bằng Những nội dung chủ yếu của công tác dân tộc trong thời gian tới 43 1
7 Nguyễn Thị Hồng Hải Quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả – chiến lược quan trọng trong cải cách hành chính 48 1
8 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Về tiêu chí nghề quản lý nhân sự ở Việt Nam 53 1
9 Lại Trung Dũng Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 55 1
10 Phạm Thị Diễm Phân cấp quản lý đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay 60 1
11 Văn Tất Thu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hội 2 2
12 Nguyễn Ngọc Thanh Không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường – cơ sở lý luận và thực tiễn 8 2
13 Lê Chi Mai Một số vấn đề về hiệu quả chi tiêu công 11 2
14 Lê Toàn Thắng Phân cấp quản lý trong quy trình ngân sách nhà nước ở Việt Nam 16 2
15 Nguyễn Thế Quyền Tập đoàn kinh tế nhà nước ở nước ta – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 21 2
16 Lê Công Toàn Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp ở nước ta hiện nay 27 2
17 Nguyễn Thanh Tùng Lược thảo về xét xử hành chính trong quá trình tài phán hành chính 32 2
18 Nguyễn Đồng Minh Quy chế chi tiêu nội bộ cần được quy định thống nhất trong các trường đại học công lập 35 2
19 Hà Sơn Phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta – 10 năm nhìn lại 38 2
20 Bùi Huy Khiên Vua Lê Thánh Tông với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng 43 2
21 Nguyễn Đăng Thành Cải cách hành chính ở Việt Nam – thành tựu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới 2 3
22 Võ Kim Sơn Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng thông qua đổi mới công tác nhân sự nhà nước 11 3
23 Đinh Văn Mậu Chính quyền là vấn đề trọng tâm của Hiến pháp 16 3
24 Nguyễn Quốc Sửu Phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 21 3
25 Đinh Thị Minh Tuyết – Trịnh Văn Khánh Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã 24 3
26 Lê Minh Thông Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế ven biển ở nước ta hiện nay 28 3
27 Vương Thanh Thuý Bảo vệ đối tượng của sáng chế bằng nhãn hiệu – xét từ khía cạnh hợp pháp và hợp lý 33 3
28 Bùi Thị Thuỳ Nhi Những cam kết gia nhập WTO trên lĩnh vực chứng khoán tác động đến hoạt động quản lý nhà nước ở Việt Nam 37 3
29 Nguyễn Văn Trung Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên 41 3
30 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn Việt Nam trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước 44 3
31 Nguyễn Huy Quang Tăng cường quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân 49 3
32 Nguyễn Tuấn Minh Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ tại Việt Nam hiện nay 54 3
33 Trương Quốc Chính Một số bài học kinh nghiệm lịch sử trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 4
34 Hoàng Văn Hoan Quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 6 4
35 Phạm Thị Ánh Nguyệt Về quản lý đất đô thị trong giai đoạn đô thị hoá hiện nay 12 4
36 Nguyễn Thị Phượng Luận bàn về tình trạng tham nhũng đất đai 15 4
37 Nguyễn Lưu Hải Phát triển đô thị và những giải pháp trong giai đoạn mới 20 4
38 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đặc điểm của đô thị Việt Nam và phương hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền cho phù hợp 25 4
39 Nguyễn Thị Hải Vân Tác động của đô thị hoá, công nghiệp hoá và chính sách thu hồi ruộng đất đến lao động, việc làm ở nông thôn 29 4
40
Nguyễn Thị Thơm
Vì sao hiệu lực quản lý về môi trường ở nước ta yếu kém? 33 4
41 Trần Thanh Lâm Tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội 39 4
42
Mai Hữu Thỉnh
Dịch vụ sự nghiệp công: một số vấn đề và giải pháp 42 4
43 Hồ Tấn Tuyến M&A và sử dụng M&A trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 46 4
44 Nguyễn Văn Trường Giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông 51 4
45 Đinh Ngọc Giang Quốc hội khoá XII – dấu ấn một chặng đường 8 5
46 Bùi Thị Bình Một số vấn đề cần quan tâm khi quyết định chính sách kinh tế – xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi 12 5
47 Hoàng Mai Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp 17 5
48 Lê Thị Vân Hạnh Tự học từ kinh nghiệm để nâng cao năng lực giảng dạy 22 5
49 Vũ Duy Yên Cách nhận biết và dùng người có năng lực lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước 25 5
50 Lương Thanh Cường Một số giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức 30 5
51 Trần Nguyễn Tuyên Hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 35 5
52 Nguyễn Mạnh Hùng Hoàn thiện cơ cấu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành Công nghiệp nước ta 38 5
53 Đỗ Thị Kim Tiên Minh bạch hoá vai trò chủ đạo nâng cao sức mạnh của kinh tế nhà nước 42 5
54 Trần Đình Nghị Khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu nông sản của nước ta hiện nay 47 5
55 Nguyễn Khiêm Quản lý báo chí trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 13 6
56 Hoàng Quang Đạt Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 17 6
57 Nguyễn Huy Hoàng Công khai, minh bạch quản lý chi tiêu công trong tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam 21 6
58 Đào Thị Ái Thi Bàn về những tiêu thức để xây dựng văn hoá lãnh đạo 26 6
59 Nguyễn Thị Thuỷ Về tổ chức thực hiện Quy chế văn hoá công sở trong cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay 30 6
60 Phạm Thị Thu Lan Công chức, viên chức – điểm nút của cải cách hành chính 34 6
61 Nguyễn Văn Hậu Giải pháp đổi mới mô hình đào tạo đại học hành chính hệ chính quy theo hình thức liên kết 37 6
62 Doãn Văn Toàn Đổi mới quản lý nhà nước đối với trụ sở làm việc của cơ quan hành chính nhà nước 39 6
63 Vũ Trọng Hách Pháp luật xử lý vi phạm hành chính Việt Nam xu hướng phát triển và hoàn thiện 43 6
64 Phạm Việt Thắng – Trần Thị Hồng Liên Cuộc tìm kiếm chủ nhân đích thực và chính sách giám sát doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 47 6
65 Hoàng Thị Bích Loan Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam 52 6
66 Trần Thị Diệu Oanh Một số vấn đề về chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 1946 6 7
67 Đoàn Nhân Đạo Những kỹ năng cần có của cán bộ, công chức trong xu thế hội nhập hiện nay 10 7
68 Lê Như Phong Về hình thức liên kết đào tạo quốc tế sau đại học ở Việt Nam hiện nay 14 7
69 Phùng Văn Hiền Đổi mới công tác quản lý đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học và sau đại học 18 7
70 Cao Thị Thiên Phúc PR Chính phủ Việt Nam đối với nhà khoa học 22 7
71 Nguyễn Đình Sơn Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay 26 7
72 Phùng Đức Hiệp Tăng cường quản lý nhà nước để phát triển làng nghề phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới 30 7
73 Nguyễn Hải Bằng Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay 33 7
74 Nguyễn Xuân Sơn Đổi mới thủ tục hành chính trong việc tạo hoá đơn, phát hành hoá đơn 37 7
75 Bùi Văn Phú Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam 40 7
76 Nguyễn Huy Chí Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước 43 7
77 Nguyễn Thị Hồng Hải Huấn luyện công chức để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ 11 8
78 Nguyễn Đức Thắng Những yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công ở cấp cơ sở 16 8
79 Dương Thị Lan Chi Nhìn lại tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta sau hơn mười năm thực hiện cải cách hành chính 19 8
80 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Lương công chức và chất lượng cuộc sống 22 8
81 Đinh Thị Thanh Vân Mô hình ALM và quản lý nợ công tại Việt Nam 24 8
82 Phạm Tiến Hưng Kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán ngân sách – thực trạng và giải pháp 29 8
83 Nguyễn Minh Tâm Mô hình lãnh đạo theo tình huống và việc áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam 32 8
84 Nguyễn Thị Hạnh Nâng cao hiệu quả làm việc của lao động quản lý trong các doanh nghiệp quân đội 36 8
85 Phan Thị Tố Oanh Một số vấn đề cần quan tâm trong thu hút đầu tư nước ngoài ở nước ta 39 8
86 Nguyễn Gia Long Một số vấn đề về chính sách nhà ở đối với người thu nhập thấp 43 8
87 Vũ Minh Huệ Một số bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu MDG 45 8
88 Nguyễn Toàn Thắng Tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 50 8
89 Huỳnh Văn Thới Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: từ khái niệm đến nhận thức và hành động 6 9
90 Phan Văn Nhự Những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức chính quyền địa phương nước ta theo yêu cầu xây nhà nước pháp quyền XHCN 9 9
91 Nguyễn Tuấn Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 14 9
92 Nguyễn Đức Kha Tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế 18 9
93 Vũ Thị Thu Hằng Quản lý nhà nước đối với các dự án, công trình xây dựng quốc gia 22 9
94 Trần Minh Nhật Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam 26 9
95 Vũ Xuân Cường Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay 30 9
96 Nguyễn Thị Thu Hương Tăng cường vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 33 9
97 Trần Hoà Bình Vai trò của quản lý nhà nước đối với giáo dục không chính quy trong việc phát triển nguồn nhân lực đất nước 36 9
98 Phùng Thị Phong Lan Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dân tộc ít người ở nước ta hiện nay 40 9
99 Hà Ngọc Anh Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo từ hai góc nhìn: lý luận và thực tiễn 43 9
100 Đặng Thị Hoài Một số giải pháp nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững 46 9
101 Lê Thanh Bình Về thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam 50 9
102 Cao Minh Công Bàn về đạo đức công chức – một bộ phận của đạo đức học ứng dụng 2 10
103 Nguyễn Thị Vân Hương Công tác luân chuyển cán bộ, công chức – thực trạng và giải pháp 5 10
104 Bùi Huy Khiên Thu hút và trọng dụng nhân tài: xưa và nay 8 10
105 Trần Thị Diệu Oanh Phân vùng lãnh thổ: cách thức tổ chức đơn vị hành chính – lãnh thổ 12 10
106 Nguyễn Mạnh Quyền Tăng cường quản lý sự phát triển vùng phụ cận trung tâm Thủ đô Hà Nội 16 10
107 Văn Tất Thu Quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền 20 10
108 Lưu Kiếm Thanh – Tống Duy Tình Những nguyên tắc pháp điển hoá cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật 24 10
109 Trần Thị Thu Hương Tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay 29 10
110 Nguyễn Thị Thu Hoài Giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hậu khủng hoảng 32 10
111 Đặng Thanh Mai – Phạm Minh Huế Quản lý nhà nước về thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam 36 10
112 Nguyễn Thị Thanh Hoà Thực hiện bình đẳng giới để phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước 40 10
113 Đặng Văn Thanh Về vấn đề lồng ghép giới trong quá trình quyết định ngân sách nhà nước 43 10
114 Lê Trọng Bằng Bình đẳng giới trên một số lĩnh vực tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 47 10
115 Hà Quang Thanh Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 2 11
116 Trần Văn Giao Cải cách tài chính công ở Việt Nam – kết quả và những vấn đề đặt ra 6 11
117 Hoàng Thị Liễu Cải cách quản lý tài chính công trong các học viện, trường đại học 11 11
118 Phan Ngọc Tâm Quản lý và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong thương mại toàn cầu – liên hệ thực tiễn tại Việt Nam 14 11
119 Trần Văn Hùng Đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 18 11
120 Đoàn Văn Dũng Các giải pháp quản lý nhà nước về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học 22 11
121 Phạm Đức Chính Lồng ghép giáo dục phòng chống HIV/AIDS vào chương trình các bậc học tại Việt Nam 27 11
122 Hoàng Văn Hoan Phương pháp luận hoạch định chính sách của Nhà nước đối với nông dân ở nước ta hiện nay 32 11
123 Lê Văn Hoà Phương pháp lập dự án phát triển cộng đồng 37 11
124 Trần Thanh Lâm Bảo vệ, phát triển rừng và vai trò của quản lý nhà nước 40 11
125 Huỳnh Minh Tuấn Vai trò của sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 44 11
126 Trần Thị Lê Rèn đức, luyện tài của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12
127 Lê Đình Lung Sự chỉ đạo của Đảng về cải cách hành chính trong những năm đầu thời kỳ đổi mới 5 12
128 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Áp dụng mô hình quản lý công mới ở Việt Nam trong tiến trình cải cách hành chính 9 12
129 Nguyễn Thanh Tuấn Tác động của việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đến thực hiện dân chủ 13 12
130 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phát huy vai trò của chính quyền nông thôn trong công cuộc đổi mới đất nước 17 12
131 Cấn Việt Anh Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong công tác xoá đói, giảm nghèo 21 12
132 Hà Quang Trường Cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 25 12
133 Trần Nam Chuân Hợp tác quốc phòng, an ninh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo 29 12
134 Nguyễn Quang Long Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc sau phân giới cắm mốc 33 12
135 Đinh Văn Tiến – Trịnh Thị Thuỷ Tăng cường quản lý nhà nước nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay 38 12
136 Nguyễn Minh Hải Phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong tinh hình mới 44 12
137 Nguyễn Minh Tâm Giải pháp nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động doanh nghiệp 49 12

 

NĂM 2010

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

1 Nguyễn Quốc Cường Ngoại giao Việt Nam – cầu nối phục vụ phát triển kinh tế 11 1
2 Đường Vinh Sường Một số đánh giá bước đầu về hiệu quả giải pháp kích cầu của Chính phủ năm 2009 16 1
3 Nguyễn Hữu Sở Công bằng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 21 1
4 Nguyễn Minh Tuấn Ảnh hưởng ý thức pháp luật của công chức đến hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật 25 1
5 Vũ Trọng Hách Xây dựng một nền hành chính dân chủ vì nhân dân, phục vụ nhân dân 29 1
6 Giang Thanh Nghị Một số suy nghĩ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay 34 1
7 Phan Huy Hùng Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt Nam 37 1
8 Nguyễn Anh Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước – những vấn đề cần quan tâm 42 1
9 Đặng Văn Tường Quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra 47 1
10 Ngô Huy Tiếp Nhìn lại 20 năm Đảng lãnh đạo kinh tế 3 2
11 Lê Hải Mơ Đánh giá đối sách ngăn chặn suy giảm kinh tế của Việt Nam và triển vọng phát triển năm 2010 8 2
12 Lê Dương Quang Công nghiệp Việt Nam trước thách thức suy thoái kinh tế toàn cầu 13 2
13 Hồ Trung Thanh Đánh giá tình hình xuất khẩu năm 2009 và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 2010 18 2
14 Nguyễn Cúc Nông nghiệp nước ta sau 3 năm thực hiện các cam kết WTO 23 2
15 Nguyễn Hải Bằng Thúc đẩy sự phát triển khoa học – công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn trong thời kì hội nhập 27 2
16 Nguyễn Huy Quang Chính sách bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân 32 2
17 Nguyễn Hữu Khiển Bàn về đặt tên địa danh hành chính ở Việt Nam 2 3
18 Nguyễn Hải Ninh Cải cách tư pháp ở Việt Nam – thực trạng và phương hướng 5 3
19 Nguyễn Thế Mạnh Nhìn lại 4 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 10 3
20 Nguyễn Minh Phương Đánh giá thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 15 3
21 Lê Thiên Hương Một số giải pháp bảo đảm thực hiện ưu đãi xã hội đối với người có công ở nước ta 20 3
22 Trịnh Thị Thuỷ Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại – thực trạng và giải pháp 24 3
23 Phan Minh Một số giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn hiện nay 29 3
24 Trương Thuý Hằng Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập 34 3
25 Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị La Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn học Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 39 3
26 Nguyễn Trọng Điều Về phương pháp tiếp cận xây dựng Luật Viên chức ở Việt Nam 6 4
27 Lê Thị Vân Hạnh Xây dựng cơ cấu lưỡng tính – một xu hướng chuyển đổi các mô hình công vụ hiện nay 9 4
28 Trần Thị Diệu Oanh Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay 14 4
29 Nguyễn Quốc Sửu Nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính 19 4
30 Phạm Thị Hương Bàn về mối quan hệ giữa việc cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của văn phòng 24 4
31 Nguyễn  Sơn Hà Công tác tìm kiếm, cứu nạn trong tình hình hiện nay 27 4
32 Lưu Hải Vài suy nghĩ về việc xây dựng và quản lý các công trình ngầm đô thị ở nước ta hiện nay 31 4
33

Vũ Bảo

Ô nhiễm môi trường đô thị Việt Nam – thực trạng và giải pháp 36 4
34 Nguyễn Thế Quyền Doanh nghiệp và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay 41 4
35

Nguyễn Thị Phượng

Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp – những vấn đề đặt ra 47 4
36 Nguyễn Tất Đạt Vai trò của Nhà nước đối với việc thống nhất Phật giáo ở Việt Nam năm 1981 51 4
37 Nguyễn Thị Thu Hoà Kế hoạch kiểm toán năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước 55 4
38 Nguyễn Đức Ái Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kì đổi mới 24 5
39 Võ Kim Sơn Đổi mới cách tuyển chọn người vào làm việc cho các cơ quan nhà nước 30 5
40 Đỗ Thị Ngọc Lan Bàn thêm về đạo đức và đạo đức công vụ 35 5
41 Trần Văn Giao Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới 39 5
42 Nguyễn Huy Quang Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm – thực trạng và giải pháp 44 5
43 Đinh Văn Mậu Phác thảo về nhà nước pháp quyền trong mối liên hệ với tự do, quyền, lợi ích của công dân 2 6
44 Nguyễn Văn Mạnh Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếu 6 6
45 Huỳnh Văn Thới Bàn về mở rộng góc độ tiếp cận đối với pháp luật 10 6
46 Đinh Ngọc Hiện Một số vấn đề về đơn vị hành chính ở nước ta 12 6
47 Lê Văn Hoà Xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước 15 6
48 Nguyễn Thị Hồng Hải Một vài suy nghĩ về cải cách tiền lương trong giai đoạn hiện nay 19 6
49 Hà Quang Thanh Bàn về văn hoá quản lý 23 6
50 Lê Chi Mai Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước – các hạn chế và giải pháp 26 6
51 Nguyễn Xuân Thu Mất cân đối tài khoá trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam 31 6
52 Nguyễn Đức Báo chí Việt Nam trong công cuộc đổi mới 35 6
53 Nguyễn Cảnh Quý Vai trò của chính quyền cấp xã trong quản lý nhà nước về đất đai 40 6
54 Nguyễn Khôi Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay 44 6
55 Tràn Thị Ngà Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn từ giác độ quản lý nhà nước 49 6
56 Phạm Đức Chính Suy nghĩ về chính sách đối với lao động nông thôn từ hoạt động xuất khẩu lao động 52 6
57 Nguyễn Hữu Hải – Đào Thị Thanh Thuỷ Hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập 6 7
58 Nguyễn Hồng Thao Quản lý biên giới đất liền Việt – Trung trong điều kiện mới 11 7
59 Trần Thanh Lâm Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những giải pháp ứng phó 15 7
60 Bùi Huy Tùng Phát huy vai trò của pháp luật đối với đạo đức công vụ 20 7
61 Tạ Vân Thiều Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng 24 7
62 Nguyễn Hải Bằng Phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương – thực trạng và giải pháp 29 7
63 Lê Hiếu Về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 34 7
64 Nguyễn Thị Thuý Vân Vấn đề lao động mất việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay 39 7
65 Lê Hồng Hạnh Về hoạch định chính sách dân số ở Việt Nam 43 7
66 Võ Kim Sơn Đổi mới tư duy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2 8
67 Ngô Thành Can Đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 8 8
68 Tống Đăng Hưng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh – sự cấp thiết hiện nay 13 8
69 Phạm Tất Thắng Những đổi mới trong quy chế đánh giá cán bộ, công chức 16 8
70 Nguyễn Đình Bắc Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới 21 8
71 Lê Cẩm Hà Chế độ làm việc của khu vực công trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 24 8
72 Hoàng Thị Tú Oanh Những tác động tích cực tới cải cách hành chính kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO 28 8
73 Nguyễn Thế Mạnh Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở Việt Nam hiện nay 33 8
74 Nguyễn Sỹ Tá Một số giải pháp về tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 38 8
75 Nguyễn Sĩ Duy Hoài Hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp 42 8
76 Trần Thị Diệu Oanh Về phân cấp thu ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương 45 8
77 Nguyễn Xuân Sơn Đa dạng hoá loại và hình thức hoá đơn – tiền đề cho việc áp dụng công nghệ trong quản lý hoá đơn 50 8
78 Trần Thanh Hà Cán cân thương mại Việt Nam – bài học kinh nghiệm và một số giải pháp điều chỉnh 53 8
79 Trần Quang Hiển Giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay 58 8
80 An Đình Doanh Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tình nguyện ở Việt Nam 63 8
81 Phạm Duy Đức Các đặc điểm của đời sống văn hoá đô thị – nhận thức và vận dụng trong phát triển đô thị hiện nay 2 9
82 Đường Vinh Sường Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước – những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ 7 9
83 Nguyễn Văn Trung Tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 12 9
84 Nguyễn Văn Bình Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ khi gia nhập WTO đến nay 17 9
85 Vũ Thị Thu Hằng Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam 22 9
86 Nguyễn Văn Long Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư 27 9
87 Nguyễn Thị Phượng Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 32 9
88 Hoàng Thị Ngân Luật “Hồi tỵ” và vấn đề quản lý cán bộ, công chức hiện nay 37 9
89 Võ Thị Tú Oanh Chăm sóc, bảo vệ trẻ em – từ góc độ quản lý nhà nước 40 9
90 Cao Duy Hạ Về quản lý, sử dụng hiệu quả “chất xám khoa học” phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ Tổ quốc 7 10
91 Nguyễn Văn Ninh Giải pháp “gói kích cầu” của Nhà nước và sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản 9 10
92 Trương Mỹ Nhân Vai trò của chính phủ trong quá trình tự do hoá tài chính – nhìn từ lý thuyết và thực tiễn 13 10
93 Lương Thu Thuỷ Một số giải pháp tái cấu trúc đầu tư phát triển ở Việt Nam 18 10
94 Dương Thị Nhi Về nguồn vốn của doanh nghiệp hiện nay 23 10
95 Dương Thị Lan Chi Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân 27 10
96 Hoàng Sỹ Kim Những bất cập trong tổ chức và giám sát việc lấy ý kiến cộng đồng trong quy hoạch đô thị 30 10
97 Vũ Bảo Nhìn lại 10 năm thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường 33 10
98 Trần Thu Hương Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm 38 10
99 Nguyễn Thị Ngân Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ Việt Nam 42 10
100 Dương Thanh Xuân Luật Bình đẳng giới với vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước và xã hội 46 10
101 Nguyễn Đức Thắng Tuyên truyền về chính sách – nhìn từ những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 11
102 Đỗ Thị Ngọc Lan “Nền dân trị Mỹ” và tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” 8 11
103 Nguyễn Văn Thâm Một số vấn đề hiện nay của việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông” 11 11
104 Lê Thị Vân Hạnh Quản lý nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự? 14 11
105 Vũ Trọng Hách Một số vấn đề về phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam 17 11
106 Trần Đình Thắng Bàn thêm về một số nội dung trong Dự thảo Luật Viên chức 22 11
107 Lê Thị Trâm Oanh Động lực làm việc của công chức hành chính – nhìn từ quan điểm của Hackman và Oldham 27 11
108 Trần Hữu Nam Một số giải pháp đổi mới công tác thi đua – khen thưởng 30 11
109 Nguyễn Minh Phương Để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay 35 11
110 Nguyễn Trọng Hùng Đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 40 11
111 Nguyễn Việt Trung Nhìn lại 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II 44 11
112 Lê Thanh Bình Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam 49 11
113 Trần Nam Chuân Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân 3 12
114 Vũ Quốc Hùng Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới 8 12
115 Phí Đức Tuấn Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế – thách thức và giải pháp 11 12
116 Nguyễn Cúc Một số vấn đề về sở hữu và các khu vực kinh tế 16 12
117 Nguyễn Cảnh Nam Bàn về vai trò của Nhà nước trong quản trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 22 12
118 Vũ Huy Từ Một số ý kiến về nguyên nhân sự đổ vỡ của Vinashin và giải pháp 26 12
119 Nguyễn Huy Hoàng Giải pháp quản lý chặt nợ công để sử dụng các khoản vay có hiệu quả 31 12
120 Nguyễn Minh Hải Một số giải pháp tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại 36 12
121 Nguyễn Xuân Sơn Giả mạo tên người mua – vấn nạn của việc triển khai chính sách hoá đơn và giải pháp mã số thuế 40 12
122 Vũ Duy Yên Đánh giá đội ngũ giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước 44 12

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>