Công văn bổ sung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng năm 2018

Down công văn tại link sau:

Bổ sung tiêu chí CSTĐ cấp CS

Comments are closed.