Công văn số 161/VNC-QLKH V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″

Tải dự thảo:

https://drive.google.com/a/napa.vn/file/d/0B_WPV-XMw4NITGF3a0FRZmdZZXc/view?usp=sharing
scan0316

Comments are closed.