Quyết định số 3615/QĐ-HCQG ngày 09/11/2020 về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của HVHCQG đối với người dự tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định

QD huy ket qua TD_001QD huy ket qua TD_002

Comments are closed.