Thông báo số 1450/TB-HĐĐGPL Kết quả đánh giá và phân loại của Hội đồng Đánh giá và phân loại Học viện Hành chính Quốc gia năm 2017

Danh sách cá nhân công khai kèm TBTĐKT

Danh sách đơn vị, đơn vị cấu thành công khai theo TBTĐKT

scan0048

Comments are closed.