3x

PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC “NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ CỦA CỦA CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CÁC TỈNH NAM BỘ”...

Sáng ngày 27/12/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Năng lực sử dụng ngoại ngữ của của công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, ...
13a

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023. Hòa trong không khí náo nứ...
11

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Báo cáo chuyên đề “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM” nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023...

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023, Khoa Quản lý Kinh tế – Xã hội phối hợp cùng Công đoàn Bộ phận  – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công bu...
33

Khoa Nhà nước và Pháp luật – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Pháp luật và cuộc sống” nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 năm 2023...

Chiều tối ngày 08/11/2023, Khoa Nhà nước và Pháp luật – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Pháp luật v...