Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2019

Sáng ngày 20/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2019. Tới dự lễ khai giảng, có TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo một số khoa, ban của Học viện cùng hơn 30 học viên tham dự khóa học.

ThS. Lê Phương Thúy - Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định khai giảng lớp học

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh: công tác đào tạo, bồi dưỡng là công tác quan trọng trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện để phục vụ hiệu quả hoạt động thực thi công vụ và chức trách được giao. Do đó, các học viên tham dự khóa học phải phát huy cao tính tự giác, sắp xếp thời gian hợp lý để bảo đảm hoàn thành tốt khóa học cũng như bảo đảm công tác quản lý được giao. Trong thời gian tham gia học tập, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản để áp dụng có hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý.

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

Xuân Phú

Comments are closed.