Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên cao cấp, tổ chức tại Học viện Tư pháp

Sáng ngày 02/4/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên cao cấp cho cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp.

Tham dự lễ Khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia:  NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí ThS.Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm; Về phía Bộ Tư pháp: đồng chí Đặng Hoàng Oanh – Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự; Về phía Học viện Tư pháp: đồng chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp. Cùng toàn thể các học viên của lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên cao cấp.

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện HCQG phát biểu khai giảng khóa học

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện HCQG phát biểu khai giảng khóa học

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát biểu tuyên bố khai giảng, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Học viện sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn giảng dạy tại lớp.

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo khóa học

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo khóa học

Phát biểu chỉ đạo khóa học, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng lãnh đạo quản lý vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Với mục tiêu như trên, chương trình Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên cao cấp là 30 ngày bao gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án chia làm 02 phần kiến thức. Phần 1. Những kiến thức nâng cao, bao gồm 8 chuyên đề giảng dạy đáp ứng yêu cầu mới của quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xen kẽ 04 báo cáo chuyên đề về những vấn đề mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết phù hợp với đối tượng bồi dưỡng; Phần 2. Những kỹ năng cần thiết dành cho ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên gồm 09 chuyên đề giảng dạy.

Đồng Chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo khóa học

Đồng Chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo khóa học

Tập thể lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên chụp ảnh lưu niệm đầu khóa học cùng các đồng chí Lãnh đạo

Tập thể lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên, Chấp hành viên chụp ảnh lưu niệm đầu khóa học cùng các đồng chí Lãnh đạo

Hoàng Thị Tâm

Comments are closed.