Thông báo số 459/HCQG-TCCB về việc đăng ký phong trào thi đua năm 2017

Thông báo đăng ký phong trào thi đua năm 2017

Link đính kèm tệp tin: tải về
dang ky thi dua so 459-hcqg-tccb

dang ky thi dua so 459-hcqg-tccb - 02

Mẫu 01 – Đăng ký thi đua cá nhân

Mẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thể

Mẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đề

Mẫu 04 – Tổng hợp ĐKTĐ

Comments are closed.