Tin hoạt động

RSS

Giáo dục tinh thần “Mind Education” – học để thay đổi...

Sáng ngày 05/6/2018, tại Hội trường lớn tầng 2 Học viện, Hội Sinh viên Học viện phối hợp với Trung t...

Đó là ý kiến đề nghị của PGS.TS. Lương Thanh Cường – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện tại buổi làm việc với Ban Chấp hành ... “Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phải là nơi để đoà...