KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT VÀ LÝ LUẬN CƠ SỞ

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Nhà nước  – Pháp luật và Lý luận cơ sở.

    1. Thành lập

     Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tiền thân là Khoa Nhà nước và Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở. Ngày 26/9/1981, Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập theo Quyết định số 91/1981/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trường Hành chính Trung ương.

     Năm 1998, Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Bộ môn Lý luận cơ sở theo Quyết định số 143/QĐ-HCQG ngày 25/6/1998 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

     Ngày 11/4/2018, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở được thành lập theo Quyết định số 1189/QĐ-HCQGcủa Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trên cơ sở sáp nhập Khoa Nhà nước – Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở.

      2. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

     Từ khi được thành lập đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Khoa Nhà nước – Pháp luật & Lý luận cơ sở là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước; các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu về khoa học chính trị, khoa học pháp lý, khoa học hành chính, tổ chức và tư vấn cho Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực thể chế nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội.

      3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

      - Về cơ cấu tổ chức: Khoa Nhà nước –  Pháp luật và Lý luận cơ sở  hiện có06 tổ bộ môn:i) Bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật; ii) Bộ môn Thể chế nhà nước; iii) Bộ môn Thanh tra; iv) Bộ môn Triết học; v) Bộ môn Chính trị học; vi) Bộ môn Kiến thức đại cương.

     – Về nhân sự:

      Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh

      Điện thoại liên hệ: 0913. 590960

      Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

      Điện thoại liên hệ: 0912.752627

      Phó Trưởng Khoa:TS. Nguyễn Thị Vân Hà

      Điện thoại liên hệ: 0911.882666

      Hiện tại Khoa có 46 cán bộ, giảng viên cơ hữu đều được đào tạo chính quy từ các trường đại học ở trong nước và nước ngoài, trong đó có: 05phó giáo sư; 21tiến sỹ; 17 thạc sỹ (trong đó có 05giảng viên đang làm nghiên cứu sinh); 03 cử nhân.Ngoài ra, Khoa còn có đội ngũ giảng viên kiêm chức là những người có học hàm, học vị cao đang công tác tại các đơn vị khác trong Học viện và các cơ quan ngoài Học viện.

      – Các tổ chức đảng, đoàn thể:Chi bộ Khoa gồm 36 đảng viên và có Tổ Nữ công, Tổ Công đoàn. Các tổ chức này đều hoạt động rất hiệu quả.

      4. Các hoạt động chủ yếu

     Quá trình hình thành của Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở luôn gắn liền với quá trình phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở là một trong số ít Khoa chuyên môn có bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của Học viện Hành chính Quốc gia.

     Các hoạt động chính của Khoa là giảng dạy và nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệukhối kiến thức về nhà nước và pháp luật, triết học, chính trị học cho tất cả các đối tượng thuộc diện đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, bao gồm chương trình bồi dưỡng Chuyên viên; Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp; các lớp bồi dưỡng theo chức danh như bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo cấp Sở, lãnh đạo cấp Huyện, lãnh đạo cấp Phòng và các lớp bồi dưỡng khác; Đào tạoĐại học Hành chính và đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý công; Chính sách công; Tài chính- Ngân hàng;Luật Hiến pháp- Hành chính, Tiến sĩ Quản lý công.

     Các thành viên trong Khoa còn tham gia viết bài Hội thảo trong nước và quốc tế, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy do Khoa đảm nhận.

      5. Thành tích tiêu biểu

     Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở  đã được ghi nhận những đóng góp của Khoa đối với sự lớn mạnh, phát triển chung của Học viện. Đó là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở. Cụ thể, những hình thức khen thưởng mà Khoa đã được nhận như sau:

     – Năm 2003, 2004, Khoa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     – Năm 2005, 2011, Khoa được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III;

     – Năm 2009, Khoa được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị Việt Lào của Nhà nước Cộng hòa DCND Lào;

     – Năm 2010, Khoa được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua;

     – Năm 2011, Khoa được Tổng thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen;

     – Năm 2013, Khoa được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng II;

    – Từ năm 2001 đến năm 2019, Khoa liên tục được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

      6. Phương hướng

     Trong thời gian tới, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều hơn nữa trong các diễn đàn khoa học trọng nước và quốc tế, để Khoa xứng đáng là một trong những Khoa thế mạnh của Học viện, góp phần đưa Học viện Hành chính Quốc gia xứng đáng trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cả nước, vươn đến ngang tầm khu vực.

KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT VÀ LÝ LUẬN CƠ SỞ

Comments are closed.