Các học viên đạt kết quả cao

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018   của Học viện Hành chính Quốc gia, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa I/2018 tổ chức từ ngày 31/3/2018 đến nay đã hoàn thàn...
Các học viên đạt thành tích cao trong học tập

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa II/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018   của Học viện Hành chính Quốc gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa II/2018 tổ chức cho cán bộ, công chức của Ban cơ yếu C...